Välkommen till kören Kraftkällan!

Kraftkällan är en blandad kör med en bred repertoar.
Vi sjunger främst sakrala men också profana körsånger. Vi övar på torsdagar 18.45-21.00 i trivsamma lokaler på Waldorflärarhögskolan på Marklandsbacken 11 (nära Brommaplan). Vi har nu återupptagit körrepetitionerna efter en lång tids pandemiuppehåll. Vi gör olika anpassningar så att det ska vara så coronasäkert som möjligt…

Vill du veta mer om oss! Hör av dig till vår körledare Veikko Kiiver, tel 070-774 93 59 (läs Veikkos målsättning för kören här och repertoar och datum för rep hittar du här!) Du kan också kontakta vår ordförande Anita Weidenhielm, tel 073-960 18 50.

  • Terminsavgiften är 1 400 kr och betalas in på plusgirokonto 410214-1.
  • Kaffelista våren 2020.
  • Manual till scorxinloggning (ett bra stöd för att repa in din stämma), klicka här

Senaste inläggen