Välkommen till kören Kraftkällan!

Kraftkällan är en blandad kör med en bred repertoar.
Vi sjunger främst sakrala men också profana körsånger. Vi övar på torsdagar 18.45-21.00 i trivsamma lokaler på Waldorflärarhögskolan på Marklandsbacken 11 (nära Brommaplan).

Höstterminen 2019: Vi fokuserar på att öva dels inför en konsert i Sankta Birgitta kyrka den 11 december då vi ska framföra Vivaldis Gloria, dels inför ett deltagande i första advents-gudstjänsten i Adelsö kyrka den 1 december.

Vill du sjunga med oss? Vi söker fler mansröster, både basar och tenorer – hör av dig till vår dirigent Veikko Kiiver, tel 070-774 93 59 (läs Veikkos målsättning för kören här och repertoar och datum för rep hittar du här!) Du kan också kontakta vår ordförande Anita Weidenhielm, tel 073-960 18 50.

  • Terminsavgiften är 1 400 kr och betalas in på plusgirokonto 410214-1.
  • Kaffelista hösten 2019.
  • Manual till scorxinloggning (ett bra stöd för att repa in din stämma), klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

Senaste inläggen