Välkommen till kören Kraftkällan!

Kraftkällan är en blandad kör med en bred repertoar.
Vi sjunger främst sakrala men också profana körsånger, både standardrepertoaren och nutida körmusik. Vi övar på torsdagar 18.45-21.00 i trevliga lokaler i Waldorflärarhögskolan, nära Brommaplan.

Under hösten fokuserar vi på att öva dels inför en Madrigalafton torsdagen den 13 oktober i vår övningssal (tillsammans med John Martling på luta), dels inför en konsert i Tegs kyrka, Umeå, med Bachs Juloratorium, torsdagen den 29 december!

Kören önskar förstärkning, främst i tenorstämman, men också i basstämman! Hör av dig och kom och sjung med oss!

Vill du veta mer om oss! Hör av dig till vår körledare Veikko Kiiver, tel 070-774 93 59 (läs Veikkos målsättning för kören här och repertoar och datum för rep hittar du här!) Du kan också kontakta vår ordförande Anita Weidenhielm, tel 073-960 18 50.

  • Terminsavgiften är 1 400 kr och betalas in på plusgirokonto 410214-1.

Senaste inläggen